Werken bij Ramdihal advocaten

Ramdihal advocaten in de pers

Zaak van de week

Mr. E.C. Ramdihal: 30 jaar advocaat!  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Nederlandse Orde van Strafrechtadvocaten
  • De Rechtspraak
  • Raad voor de rechtsbijstand

Wijziging voorwaarden voor de MVV –procedure:

door mr. S.S. Oedit Doebé


Gezinsvorming / gezinshereniging:

 

Op 4 maart 2010 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat lidstaten van de Europese Unie in hun voorwaarden voor gezinsmigranten geen onderscheid mogen maken tussen gezinsvormers en gezinsherenigers. In het Nederlandse beleid werd dit onderscheid wel gemaakt. Bij gezinshereniging moesten beide partners volgens dit beleid minimaal 18 jaar oud zijn en lag de inkomenseis voor gezinshereniging op de bijstandsnorm. Bij gezinsvorming moesten beide partners minimaal 21 jaar oud zijn en lag de inkomenseis op 120 procent van het minimumloon. Het in Nederland gemaakte onderscheid tussen gezinshereniging en gezinsvorming is dus niet langer toegestaan!

 

Hoogte inkomen:

 

Ook sprak het Hof uit, dat de inkomensnorm van 120 % bij gezinsvorming te hoog is. Voor voldoende middelen van bestaan wordt thans aangemerkt een netto inkomen dat gelijk is aan de bijstandsnorm voor echtparen en gezinnen als bedoeld in artikel 21 van de Wet werk en bijstand. Op dit moment bedraagt deze norm € 1.299,04 inclusief vakantiegeld en € 1.234,09 exclusief vakantiegeld.

 

Leeftijdseis:

 

De leeftijdseis van 21 jaar voor gezinsvormers is tijdelijk verlaagd naar 18 jaar. Deze leeftijd gold al voor gezinsherenigers. Beide partners moeten dus 18 jaar of ouder zijn.

 

Deze voorwaarden gelden voor aanvragen die nu openstaan en aanvragen die worden ingediend voor de inwerkingtreding van de te wijzigen regelgeving.