Werken bij Ramdihal advocaten

Ramdihal advocaten in de pers

Zaak van de week

Mr. E.C. Ramdihal: 30 jaar advocaat!  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Nederlandse Orde van Strafrechtadvocaten
  • De Rechtspraak
  • Raad voor de rechtsbijstand

Kosten

 

Er zijn vier manieren om de kosten, die zijn verbonden aan onze werkzaamheden, in rekening te brengen.

 

1.   Betalende basis

 

Een uurtarief, dat varieert van € 150 tot € 300, exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten. Het uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van de volgende factoren:

  • ervaring van de advocaat
  • belang van de zaak
  • vereiste specialistische kennis
  • complexiteit van de zaak

 

In individuele gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld lage(re) uurtarieven, of een combinatie van een uurtarief met de hieronder (punt 2 en 3) beschreven betalingsmogelijkheden. 

 

2.   Vast bedrag

 

Vooraf wordt een vaste vergoeding ofwel 'lump sum' afgesproken voor de hele procedure.

 

3.   Resultaatsafhankelijke beloning

 

Dit is géén 'no cure, no pay', maar een afspraak over een uurtarief, dat volgens voorafgaande afspraak achteraf kan worden vermeerderd/ bijgesteld bij een gunstig resultaat ('succesfee').

 

4.   Gesubsidieerde rechtsbijstand

 

Indien u een gering eigen inkomen of vermogen heeft, kan aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) worden verzocht om (een deel van) de werkzaamheden van de advocaat te vergoeden. De RvR stelt een door de cliënt aan de advocaat te betalen eigen bijdrage vast. Op de site van de RvR kunt u informatie verkrijgen over de meest recent vastgestelde inkomensgrenzen en de eigen bijdrage: www.rvr.org