Ramdihal advocaten in de pers

Zaak van de week

Mr. E.C. Ramdihal: 30 jaar advocaat! • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Nederlandse Orde van Strafrechtadvocaten
 • De Rechtspraak
 • Raad voor de rechtsbijstand

Links

 

 • www.rechtspraak.nl                                    Uitspraken
 • www.om.nl                                                 Openbaar Ministerie
 • www.overheid.nl                                         Regelgeving
 • www.advocatenorde.nl                                Nederlandse Orde van Advocaten
 • www.nvsa.nl                                               Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
 • www.rvr.org                                               Raad voor Rechtsbijstand
 • www.rsj.nl                                                  Raad voor Strafrechtstoepassing
 • www.dji.nl                                                  Dienst JustitiŽle Inrichtingen
 • www.echr.coe.int/echr                                 Europees Hof voor de Rechten van de Mens