Werken bij Ramdihal advocaten

Ramdihal advocaten in de pers

Zaak van de week

Mr. E.C. Ramdihal: 30 jaar advocaat!  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Nederlandse Orde van Strafrechtadvocaten
  • De Rechtspraak
  • Raad voor de rechtsbijstand

Arbeidsrecht en UWV

 

Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen werkgever en werknemer. Een ingewikkeld rechtsgebied dat constant verandert. Op ons kantoor kunt u terecht voor alle uiteenlopende problemen op dit gebied. Ook verlenen wij bijstand aan ambtenaren.

 

Daarnaast kunnen wij u bijstaan in UWV-zaken, zoals WW-zaken, Ziektewetzaken en WIA-zaken. Let wel! U heeft zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen en in sommige Ziektewetzaken geldt slechts een termijn van twee weken voor het aantekenen van bezwaar. Indien u het niet eens bent met het besluit, dient u zich zo spoedig mogelijk tot een advocaat te wenden.

 

Mr. I. Rhodes is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke en UWV gerelateerde zaken.