Werken bij Ramdihal advocaten

Ramdihal advocaten in de pers

Zaak van de week

Mr. E.C. Ramdihal: 30 jaar advocaat! • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Nederlandse Orde van Strafrechtadvocaten
 • De Rechtspraak
 • Raad voor de rechtsbijstand

Strafrecht

 

Mr. S.V. Ramdihal en mr. N. Velthorst zijn gespecialiseerd in het strafrecht en behandelen jaarlijks een groot aantal strafzaken, zowel 'zware' als 'lichte' zaken. Onze strafpleiters werken nauw samen en zijn op de hoogte van de meest recente (internationale) jurisprudentie. Wij halen alles uit de kast om een verdachte met raad en daad bij te staan, zowel binnen als buiten de rechtszaal. Het is van groot belang dat een verdachte vanaf het eerste moment adequaat wordt bijgestaan en dat een deugdelijke verdedigingsstrategie wordt bepaald, want het belangrijkste deel van een strafzaak speelt zich buiten de rechtszaal af. Onze strafpleiters bezoeken gedetineerde cliŽnten regelmatig in het politiebureau en het huis van bewaring, entameren in samenspraak met de cliŽnt op de juiste momenten de juiste (tussen)procedures en roepen waar nodig (belastende) getuigen op om deze 'door te zagen'. Het doel is om een voor de cliŽnt zo gunstig mogelijk resultaat te behalen, waarbij wij met onze inzet geen onderscheid maken tussen de verschillende cliŽnten.

 

 Wij behandelen alle soorten strafzaken, bijvoorbeeld:

 

 • Economische delicten (bijv. fraude en pyramidespelen)
 • Moord/ doodslag
 • Verkeersdelicten (bijv. rijden onder invloed)
 • Jeugdstrafzaken
 • Diefstal/ roof
 • Mensensmokkel/ handel
 • Drugsdelicten (Opiumwet)
 • Internationaal strafrecht (Overleveringszaken en WOTS-procedures)
 • Zedenzaken
 • Criminele organisatie
 • Wapenhandel- en bezit

 

 Bij rechterlijke instanties in heel Nederland:

 

 • Rechtbanken: kinderrechter, kantonrechter, politierechter en meervoudige strafkamer
 • Gerechtshoven
 • Hoge Raad der Nederlanden

 

 In alle mogelijke strafrechtelijke procedures, bijvoorbeeld:

 

 • Kinderrechter
 • Kantonrechter
 • Politierechter
 • Meervoudige Strafkamer
 • Rechter-Commissaris
 • Raadkamer
 • Schadevergoeding na onterechte detentie
 • Ontnemingsprocedure
 • Officierszitting
 • Klaagschrift tegen inbeslagname
 • Herziening bij de Hoge Raad der Nederlanden
 • Gratieverzoek