Werken bij Ramdihal advocaten

Ramdihal advocaten in de pers

Zaak van de week

Mr. E.C. Ramdihal: 30 jaar advocaat!  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Nederlandse Orde van Strafrechtadvocaten
  • De Rechtspraak
  • Raad voor de rechtsbijstand

Vreemdelingenrecht 

 

Vreemdelingenrecht is het rechtsgebied waarin het verblijfsrecht en de positie van de vreemdeling wordt geregeld.

 

Op ons kantoor kunt u bij de gespecialiseerde vreemdelingenrechtadvocaat, mr. S.S. Oedit Doebť, deskundig advies inwinnen en op efficiŽnte wijze juridische bijstand krijgen voor:

 

- aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

- aanvraag visum voor kort verblijf

- aanvraag verblijfsvergunning met of zonder mvv voor verblijf bij partner, ouder of kind

- aanvraag verblijfsvergunning op medische gronden

- aanvraag verblijfsvergunning bij een EU-onderdaan (toetsing EU-recht)

- aanvraag verlenging verblijfsvergunning

- aanvraag wijziging verblijfsdoel

- verzoek opheffing vreemdelingenbewaring

- verzoek opheffing verklaring ongewenst vreemdeling

 

Juridische bijstand

 

Tijdens het adviesgesprek wordt de kwestie die u voorlegt uitvoerig besproken en krijgt u een duidelijke uitleg over eventuele knelpunten, kans van slagen, de leges en de kosten van de advocaat.

De advocaat kijkt samen met u of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien u daarvoor niet in aanmerking komt, betaalt u een vast bedrag of het uurtarief van de advocaat.

 

Bezwaar/ beroep

 

Tegen de afwijzing, intrekking of buiten behandeling stelling van uw verblijfsrecht wordt een bezwaarprocedure gevoerd. Indien het bezwaarschrift ongegrond of niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt een beroepschrift ingediend bij de rechtbank. Voor de beroepsprocedure bent u griffiekosten aan de rechtbank verschuldigd.

 

Voorlopige voorziening

 

Indien u bedreigd wordt met uitzetting uit Nederland wordt een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend. Hierbij wordt aan de rechter gevraagd om te verbieden u uit te zetten zolang er nog niet op uw bezwaar- of beroepschrift is beslist. Voor deze procedure bent u griffiekosten aan de rechtbank verschuldigd.